Vyjádření pro notáře Hradec Králové - iodhadce.cz
Vyjádření pro notáře Hradec Králové iodhadce Vyjádření pro notáře Hradec Králové iodhadce Vyjádření pro notáře Hradec Králové iodhadce Vyjádření pro notáře Hradec Králové iodhadce Vyjádření pro notáře Hradec Králové iodhadce Vyjádření pro notáře Hradec Králové iodhadce

Vyjádření pro notáře Hradec Králové

Vypracujeme Vám odborné vyjádření o obvyklé ceně nemovitých věcí pro účely dědického řízení, neboli vyjádření pro notáře. Více informací na http://iodhadce.cz/vyjadreni-pro-notare.


U nás můžete kromě odhadu nemovitosti pro dědictví také objednat:


Odměna notáře v dědickém řízení - KALKULAČKA

Hodnota majetku

Odměna notáře

Odměna notáře se odvíjí od hodnoty dědictví, která je stanovena vyhláškou ministerstva spravedlnosti (č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory ČR)

Na naší kalkulačce si můžete vypočítat předpokládaný poplatek notáři, který zaplatíte za dědické řízení.

Notář si účtuje též další výdaje spojené s přípravou podkladů pro rozhodnutí soudu. (např. cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační služby, odborná vyjádření, překlady, náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů) Výpočet výše odměny notáře uvedené na těchto stánkách slouží pouze pro orientaci uživatelů stránek. Pro potřeby přesných výpočtů je zapotřebí postupovat důsledně v souladu s právním řádem ČR, jelikož tento obsahuje specifické výjimky či jiné úpravy výpočtů, které nemusí být zahrnuty do kalkulací, s nimiž operují tyto webové stránky. Uživatelé tak volí použití nástroje na vlastní odpovědnost a sami odpovídají za zadané údaje a použití výstupů.


V případě, kdy nedochází ke sporu mezi pozůstalými ohledně hodnoty děděného majetku, je dostačující jednoduché vyjádření pro notáře, které můžete objednat u nás.

Vyjádření pro notáře