Vytvořit účet

Znalecký posudek iodhadce
Znalecký posudek iodhadce

Co obdržíte?

Znalecký posudek je podrobné písemné stanovisko, které podává znalec (osoba se speciálními odbornými znalostmi a vědomostmi) a jehož náležitosti (včetně obsahu, formy a úpravy) jsou dány vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 ve znění pozdějších předpisů.

V písemném posudku je uveden popis zkoumaných materiálů, jevů, nález (souhrn skutečností, ke kterým bylo přihlíženo), výčet otázek na které se má odpovědět, odpovědi na otázky, znalecká doložka, podpis a otisk pečeti - " kulaté razítko znalce".

Zaregistrujte se

Díky registraci můžete své objednávky spravovat před jejím odesláním. Registrace však není nutná, po odeslání jakékoliv objednávky Vás automaticky zaregistrujeme a registrační údaje Vám zašleme na Vámi uvedený e-mail.

Vytvořit účet