Vytvořit účet

Cena a charakteristika půdy dle BPEJ

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je pětimístný číselný kód související se zemědělskými pozemky. Vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.

Níže zobrazená cena za m² představuje cenu stanovenou dle vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. Tato cena se využívá např. při ocenění zemědělských pozemků pro účely daně z nabytí nemovitých věcí. Cena určená dle BPEJ základním způsobem naznačuje kvalitu pozemků, ale nelze ji zaměňovat s cenou tržní, která může být i mnohonásobně vyšší. V případě zájmu o zjištění tržní (obvyklé) ceny pozemku klikněte ZDE.